Strona Główna

Polecany

Herb

Witamy na stronie PZHGP Oddziału
0122 Jastrzębie Zdrój
Okręg Śląsk-Południe .
Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące naszego oddziału
- Zapraszamy!

Terminy :

31marca 2014r. – składanie spisów u Rachmistrza
19 kwietnia 2014r (ZMIANA TERMINU!). sprawdzanie kart tożsamości gołębi w punktach wkładań – dodatkowo dołączyć wydruk z zegara.
27 kwietnia 2014r. i 01 maja 2014r. – planowany lot próbny
03 maja 2014r. oddanie potwierdzeń wykonania szczepień gołębi .
Zaszufladkowano do kategorii Terminy

Komisje 2014r.

Oddziałowej Komisji Lotowej (OKL) na sezon 2014r.

Król Roman – Przewodniczący

Pindel Adam – Zastępca

Pogorzelski Bogdan – Członek

Mogilany Stanisław  – Członek

Górski Adam – Członek

Oddziałowej Komisji Zegarowa   OKZ na sezon w 2014r.

Drzyzga Stanisław – Przewodniczący

Kojzar Marek – Członek

Piekar Ryszard – Członek

Balzam Czesław  – Członek

Szczepaniak Czesław – Członek

TERMINY OBSŁUGI KABINY PRZEZ SEKCJE SEZON 2014

 

SEZON GOŁĘBII STARYCH

LOT NR. 1   SEK. 1

LOT NR. 2   SEK 3

LOT NR. 3   SEK 4

LOT NR. 4   SEK 1

LOT NR. 5  SEK 3

LOT NR. 6  SEK 4

LOT NR. 7  SEK 1

LOT NR. 8  SEK 3

LOT NR. 9  SEK 2

LOT NR.10  SEK 4

LOT NR. 11  SEK 1

LOT NR. 12  SEK 5

LOT NR. 13  SEK 3

LOT NR. 14  SEK 6

SEZON GOŁĘBII MŁODYCH

LOT NR. 1  SEK 4

LOT NR. 2  SEK 1

LOT NR.3   SEK 3

LOT NR. 4  SEK 4

LOT NR. 5  SEK 2

LOT NR. 6 SEK 2

Regulamin Mistrzostw

REGULAMIN – ZASADY ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH MISTRZOSTW P.Z.H.G.P ODDZIAŁU 0122 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2014r.

Współzawodnictwo odbędzie się na bazie n/w regulaminu oddziałowego oraz z zachowaniem regulaminu lotowo-zegarowego  PZHGP.

 

I. W lotach gołębi starych i młodych uczestniczą wszyscy hodowcy PZHGP Oddziału 0122 Jastrzębie-Zdrój , którzy złożyli ostemplowany przez lekarza weterynarii spis gołębi potwierdzające szczepienie gołębi, uiścili wszelkie opłaty ciążące na hodowcy do dnia 04.05.2014r (dotyczy gołębi starych  ) oraz do dnia 17.08.2014r. (dotyczy gołębi młodych)

II. W mistrzostwie gołębi starych i młodych   rozgrywanym w 2014r. tj.  tradycyjnym oraz klasy A,B,C,D,M +mistrzostwo tzw. ,, pierwszych 7”   biorą  udział  gołębie zgłoszone przez hodowcę w ilości z całego gołębnika .

III. Dane  mistrzostwo wyliczane będzie z wszystkich  lotów zgłoszonych w planie lotów na dany rok w poszczególnej kategorii w przedziale od 101 do 1000 km. wg. obowiązujących dotychczas zasad.

IV.W  tradycyjnym mistrzostwie liczone są wszystkie punkty uzyskane przez typowane gołębie danego hodowcy, które uzyskały punkty z poszczególnych lotów .Punkty będą naliczane wg. metody ,,Bilinberga” .

W  mistrzostwie ,,7” punktuje pierwszych 7 gołębi danego hodowcy o mistrzostwie w pierwszej kolejności decydują  punkty uzyskane naliczone wg. metody ,,Bilinberga”  w przypadku równej ilości decyduje ilość zdobytych nagród.

V. Obowiązuje typowana seria

1.Mistrzostwo tradycyjne gołębi starych w sezonie 2014 r. będzie rozgrywane z następującej typowanej serii :

- 10/10 z wszystkich lotów

2.Mistrzostwo tradycyjne gołębi młodych  w sezonie 2014 r. będzie rozgrywane z serii 15/15

VI. Pozostałe mistrzostwa

a) utrzymać dotychczasowe dodatkowe mistrzostwa

b) puchar ,,J.Gacha” rozegrać na dotychczasowych zasadach

 Okres rozgrywania tego mistrzostwa  ustalono  na lata 2012- 2021r.

(10 Lat ).

VII. ZESTAWIENIE NAGRÓD W SEZONIE 2014r.

GOŁĘBIE STARE

Mistrzostwo tradycyjne

Mistrz           –  puchar z szkła
I-vice Mistrz  –  puchar z szkła
II- vice Mistrz – puchar z szkła
Od miejsca 4 – 23 (przodownicy) – medale

Mistrzostwo ,,7”całość

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Klasa ,,A”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,B”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  – puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,C”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,M”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Mistrzostwo rocznych

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Mistrzostwo samic

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar


Pierwsze gołębie z danego lotu
1 miejsce (szpica) – medal

Puchar ,,Józef Gach ”

Puchar przechodni na 1 rok ( wręcza poprzedni zdobywca ) + na stałe puchar pamiątkowy z szkła

Lotniki samczyki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

Lotniki samiczki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

Lotniki roczne

I – puchar
II- puchar
III-puchar

GOŁĘBIE MŁODE

Mistrzostwo tradycyjne
Mistrz           –  puchar z szkła
I-vice Mistrz  – puchar z szkła
II- vice Mistrz – puchar z szkła
Od miejsca 4 – 23 (przodownicy) – medale

Klasa ,,A”Młode
Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  – puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Pierwsze gołębie z lotu
1 miejsce (szpica)  – medal

Lotniki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

 

Wystawa okręgowa

Wystawa Okręgu Śląsk-Południe odbędzie się w dniach 21-22 grudnia 2013r. W hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.
Zwiedzanie wystawy:

21 grudnia 2013r. od 9:00 do 19:00

22 grudnia 2013r. od 8:00 do 15:00

Zaszufladkowano do kategorii Wystawy

KONTAKT

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział 0122 Jastrzębie-Zdrój
ul.Wyzwolenia 104a
adres kontaktowy :
44-336 Jastrzębie Zdrój ,
ul. Rolnicza 114
Konto : Bank Spółdzielczy
rach. nr 42 8470 0001 2001 0000 1687 0001
tel. 32 4702606
   

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000471488 NIP 633-20-61-590

KOMUNIKAT 1/2014

W dniu 22 Lutego 2014 roku (sobota) o godz. 16.00 w DOMU HODOWCY w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze PZHGP Oddział 0122 Jastrzębie-Zdrój .
Omawiane będą sprawy sezonu lotowego gołębi starych i młodych w 2014r.

Obecność delegatów na zebraniu obowiązkowa.

                                                                                                         Zarząd

Plan lotów 2014r.

PLANU LOTÓW P.Z.H.G.P.

 ODDZIAŁ 0122 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ w 2014r.
GOŁĘBI STARYCH

Lp. Data Lot Miejscowość Kategoria Śr.odleglość w km Seria
oddział
Seria
okręg
P. 01.05.2014r. Próbny  
1. 04.05.2014r. Oddziałowy Kluczbork A 120 10/10
2. 11.05.2014r. Oddziałowy Ostrów Wlkp. A 200 10/10  
3. 18.05.2014r. Oddziałowy Środa Wlkp. A 280 10/10
4. 25.05.2014r. Okręgowy Chodzież AB 380 10/10 10/10
5. 01.06.2014r. Oddziałowy Chełmno AB 380 10/10 10/10
6. 08.06.2014r. Okręgowy  Władysławowo BC 550 10/10 10/10
7. 15.06.2014r. Okręgowy Świnoujście BC 530 10/10 10/10
8. 22.06.2014r. Okręgowy Rzepin AB 380 10/10 10/10
9. 28.06.2014r. Okręgowy Sulingen CM 750 10/10 10/10 
10. 28.06.2014r. Oddziałowy Świebodzin AB 380 10/10
11. 06.07.2014r. Okręgowy Świnoujście BC 530 10/10 10/10
12. 12.07.2014r. Okręgowy Sulingen CM 750 10/10 10/10
13. 20.07.2014r. Okręgowy Świnoujście BC 530 10/10 10/10
14. 26.07.2014r. Okręgowy Heide CM 840 10/10 10/10 

  

 

GOŁĘBI MŁODYCH

Lp. Data LOT Miejscowość Kat. Odległość Seria
oddział
Seria
okręg
P  10.08.2014r. Próbny          
1  17.08.2014r Oddziałowy  Kluczbork A 120  15/15  
2  24.08.2014r. Oddziałowy  Ostrzeszów A 160  15/15  
3  31.08.2014r. Oddziałowy  Jarocin A 200  15/15  
4  07.09.2014r. Okregowy  Środa A 28 15/15  15/15
5  14.09.2014r. Okręgowy  Oborniki AB 340 15/15  15/15
6  20.09.2014r.  Okręgowy  Chodzież AB 380   15/15  15/15

Jastrzębie Zdrój , dnia 26.10.2014r.

 

Wystawa oddziałowa

Zarząd składa podziękowanie Hodowcą z Sekcji nr 4 Jastrzębie Górne za pomoc przy organizacji tegorocznej wystawy oddziałowej.

Wystawa Oddziałowa PZHGP Jastrzębie-Zdrój odbędzie się w dniach 7-8 grudnia br.  w siedzibie Oddziału .Termin zgłoszenia gołębi do Rachmistrza 30.11.2013r.                   Przyjmowanie eksponatów w dniu 07.12 od godz.6.00 do 7.00 , opłata 3,00 zł od gołębia.Wycenę eksponatów poprowadzi Sędzia Zdzisław Husar

Zwiedzanie wystawy w dniu 07.12.2013r. od godz.15.00 do 20.00 oraz w dniu 08.12.2013r. od godz.9.00 do 15.00

ZAPRASZAMY !!!