KONTAKT

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział 0122 Jastrzębie-Zdrój
ul.Wyzwolenia 104a
adres kontaktowy :
44-336 Jastrzębie Zdrój ,
ul. Rolnicza 114
Konto : Bank Spółdzielczy
rach. nr 42 8470 0001 2001 0000 1687 0001
tel. 32 4702606
   

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000471488 NIP 633-20-61-590

Wystawa oddziałowa

Zarząd składa podziękowanie Hodowcą z Sekcji nr 4 Jastrzębie Górne za pomoc przy organizacji tegorocznej wystawy oddziałowej.

Wystawa Oddziałowa PZHGP Jastrzębie-Zdrój odbędzie się w dniach 7-8 grudnia br.  w siedzibie Oddziału .Termin zgłoszenia gołębi do Rachmistrza 30.11.2013r.                   Przyjmowanie eksponatów w dniu 07.12 od godz.6.00 do 7.00 , opłata 3,00 zł od gołębia.Wycenę eksponatów poprowadzi Sędzia Zdzisław Husar

Zwiedzanie wystawy w dniu 07.12.2013r. od godz.15.00 do 20.00 oraz w dniu 08.12.2013r. od godz.9.00 do 15.00

ZAPRASZAMY !!!