ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
W dniu 21 lutego 2015 roku o godz. 16.00 w DOMU HODOWCY w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZHGP Oddziału 0122 Jastrzębie-Zdrój.
Obecność delegatów na zebraniu obowiązkowa.
Uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 15 listopada 2014r. działając na podstawie Statutu § 57 i  Regulaminu Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych§ 4 pkt.3 oraz wykazu półrocznego  PZHGP Oddział 0122 Jastrzębie-Zdrój za II -gie półrocze 2014r. ustalono ,że :
Sekcja nr 1 Ruptawa posiada 24 Hodowców i deleguje na Zebranie Sprawozdaczo- Wyborcze 6 Delegatów
Sekcja nr 2 Bzie posiada 46 Hodowców i deleguje na Zebranie Sprawozdaczo- Wyborcze 12 Delegatów
Sekcja nr 3 Jastrzębie III posiada 18 Hodowców i deleguje na Zebranie Sprawozdaczo- Wyborcze 5 Delegatów
Sekcja nr 4 Jastrzębie Górne posiada 21 Hodowców i deleguje na Zebranie Sprawozdaczo- Wyborcze 6 Delegatów
Sekcja nr 5 Zbytków posiada 25 Hodowców i deleguje na Zebranie Sprawozdaczo- Wyborcze 7 Delegatów
Sekcja nr 6 Zebrzydowice posiada 27 Hodowców i deleguje na Zebranie Sprawozdaczo- Wyborcze 7 Delegatów
Razem 43 delegatów.

ZARZĄD

Szanowni Państwo,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości i refleksji dotyczących
minionego okresu oraz planów rozwoju naszej wspólnej pasji na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

                               ZARZĄD

WYSTAWA ODDZIAŁOWA

Wystawa Oddziałowa PZHGP Jastrzębie-Zdrój odbędzie się w dniach 6-7 grudnia br.  w siedzibie Oddziału .Termin zgłoszenia gołębi do Rachmistrza 30.11.2014r.

Przyjmowanie eksponatów w dniu 06.12 od godz.6.00 do 7.00 , opłata 3,00 zł od gołębia.Wycenę eksponatów poprowadzi Sędzia Zbigniew Troszka

Zwiedzanie wystawy w dniu 06.12.2014r. od godz.15.00 do 22.00 oraz w dniu 07.12.2014r. od godz.8.00 do 14.00.Wystawę obsługuje sekcja nr 5 Zbytków.

ZAPRASZAMY !!!

PLANU LOTÓW P.Z.H.G.P.

 ODDZIAŁ 0122 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ w 2015r.
GOŁĘBI STARYCH

Lp. Data Lot Miejscowość Kategoria Śr.odleglość w km Seria
oddział
Seria
okręg
P. Próbny  
1. 03.05.2015r. Oddziałowy Brzeg A 120 10/10
2. 10.05.2015r. Oddziałowy Proszków A 200 10/10  
3. 17.05.2015r. Oddziałowy Głogów A 270 10/10
4. 24.05.2015r. Okręgowy Rzepin I AB 380 10/10 10/10
5. 31.05.2015r. Okręgowy Świnoujście I BC 530 10/10 10/10
6. 07.06.2015r. Okręgowy Świnoujście II BC 530 10/10 10/10
7. 14.06.2015r. Okręgowy Rzepin II AB 380 10/10 10/10
8. 21.06.2015r. Okręgowy Magdeburg I BC 580 10/10 10/10
9. 27.06.2015r. Okręgowy Sulingen I CM 750 10/10 10/5 
10. 27.06.2015r. Okręgowy Rzepin III AB 380 10/10 10/10
11. 05.07.2015r. Okręgowy Rzepin IV AB 380 10/10 10/10
12. 11.07.2015r. Okręgowy Sulingen II CM 750 10/10 10/5
13. 19.07.2015r. Okręgowy Magdeburg II BC 580 10/10 10/10
14. 25.07.2015r. Okręgowy Sulingen III CM 750 10/10 10/5 

  

 

Jastrzębie Zdrój , dnia 3.11.2015r.

 


ZEBRANIE ODDZIAŁOWE – Rozdanie Nagród

Zarząd Oddziału PZHGP Jastrzębie-Zdrój zaprasza wszystkich hodowców na zebranie kończące sezon 2014r. połączone z rozdaniem nagród ,które odbędzie się w dniu               15 XI 2014r. o godz. 16.00 (sobota) w siedzibie oddziału w Jastrzębiu-Zdroju.Zebrani obsługuje Sekcja nr 6 Zebrzydowice.

ZARZĄD

KOMUNIKAT 2/2014

 Zarząd Oddziału PZHGP 0122 Jastrzębie -Zdrój informuje :

1.Zebranie przedlotowe w sprawie  gołębi młodych odbędzie się w dniu 27.07.2014r.(niedziela ) w DOMU HODOWCY  Jastrzębie-Zdrój  godz.. 15.00

2.Zakończenie sezonu 2014r. ( gril – ognisko- beczka piwa  ) nastąpi po lotach gołębi młodych .

3.Lot próbny gołębi młodych odbędzie się 10 sierpnia 2014r.wyjazd kabiny w dniu 9 sierpnia 2014r. (sobota) o 19.00 wyjazd na objazd Zebrzydowice – Zbytków -Bzie-Jastrzębie- Mszana.

4. Ustalono opłatę od gołębia na lot próbny 0,40 zł od sztuki .

5.Opłata lotowa gołębi młodych 3,00 zł od szt. obowiązuje wszystkich hodowców .

6.Spisy gołębi młodych należy dostarczyć do Rachmistrza do dnia 27 lipiec 2014r.weryfikacja – wykreślenia do dnia 9 sierpnia 2014r. (wkładanie gołębi młodych na lot próbny ).

7. Zgrywanie zegarów typu TAURIS przez Rachmistrza K.Okoń w dniu 10 sierpnia 2014r. :

  • godz. 14. 00 sekcja Zbytków
  • godz. 15.00 sekcja Bzie
  • godz. 16.00 punkt wkładań Moszczenica

Terminy :

31marca 2014r. – składanie spisów u Rachmistrza
19 kwietnia 2014r (ZMIANA TERMINU!). sprawdzanie kart tożsamości gołębi w punktach wkładań – dodatkowo dołączyć wydruk z zegara.
27 kwietnia 2014r. i 01 maja 2014r. – planowany lot próbny
03 maja 2014r. oddanie potwierdzeń wykonania szczepień gołębi .
Zaszufladkowano do kategorii Terminy

Komisje 2014r.

Oddziałowej Komisji Lotowej (OKL) na sezon 2014r.

Król Roman – Przewodniczący

Pindel Adam – Zastępca

Pogorzelski Bogdan – Członek

Mogilany Stanisław  – Członek

Górski Adam – Członek

Oddziałowej Komisji Zegarowa   OKZ na sezon w 2014r.

Drzyzga Stanisław – Przewodniczący

Kojzar Marek – Członek

Piekar Ryszard – Członek

Balzam Czesław  – Członek

Szczepaniak Czesław – Członek

Regulamin Mistrzostw

REGULAMIN – ZASADY ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH MISTRZOSTW P.Z.H.G.P ODDZIAŁU 0122 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2014r.

Współzawodnictwo odbędzie się na bazie n/w regulaminu oddziałowego oraz z zachowaniem regulaminu lotowo-zegarowego  PZHGP.

 

I. W lotach gołębi starych i młodych uczestniczą wszyscy hodowcy PZHGP Oddziału 0122 Jastrzębie-Zdrój , którzy złożyli ostemplowany przez lekarza weterynarii spis gołębi potwierdzające szczepienie gołębi, uiścili wszelkie opłaty ciążące na hodowcy do dnia 04.05.2014r (dotyczy gołębi starych  ) oraz do dnia 17.08.2014r. (dotyczy gołębi młodych)

II. W mistrzostwie gołębi starych i młodych   rozgrywanym w 2014r. tj.  tradycyjnym oraz klasy A,B,C,D,M +mistrzostwo tzw. ,, pierwszych 7”   biorą  udział  gołębie zgłoszone przez hodowcę w ilości z całego gołębnika .

III. Dane  mistrzostwo wyliczane będzie z wszystkich  lotów zgłoszonych w planie lotów na dany rok w poszczególnej kategorii w przedziale od 101 do 1000 km. wg. obowiązujących dotychczas zasad.

IV.W  tradycyjnym mistrzostwie liczone są wszystkie punkty uzyskane przez typowane gołębie danego hodowcy, które uzyskały punkty z poszczególnych lotów .Punkty będą naliczane wg. metody ,,Bilinberga” .

W  mistrzostwie ,,7” punktuje pierwszych 7 gołębi danego hodowcy o mistrzostwie w pierwszej kolejności decydują  punkty uzyskane naliczone wg. metody ,,Bilinberga”  w przypadku równej ilości decyduje ilość zdobytych nagród.

V. Obowiązuje typowana seria

1.Mistrzostwo tradycyjne gołębi starych w sezonie 2014 r. będzie rozgrywane z następującej typowanej serii :

– 10/10 z wszystkich lotów

2.Mistrzostwo tradycyjne gołębi młodych  w sezonie 2014 r. będzie rozgrywane z serii 15/15

VI. Pozostałe mistrzostwa

a) utrzymać dotychczasowe dodatkowe mistrzostwa

b) puchar ,,J.Gacha” rozegrać na dotychczasowych zasadach

 Okres rozgrywania tego mistrzostwa  ustalono  na lata 2012- 2021r.

(10 Lat ).

VII. ZESTAWIENIE NAGRÓD W SEZONIE 2014r.

GOŁĘBIE STARE

Mistrzostwo tradycyjne

Mistrz           –  puchar z szkła
I-vice Mistrz  –  puchar z szkła
II- vice Mistrz – puchar z szkła
Od miejsca 4 – 23 (przodownicy) – medale

Mistrzostwo ,,7”całość

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Klasa ,,A”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,B”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  – puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,C”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,M”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Mistrzostwo rocznych

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Mistrzostwo samic

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar


Pierwsze gołębie z danego lotu
1 miejsce (szpica) – medal

Puchar ,,Józef Gach ”

Puchar przechodni na 1 rok ( wręcza poprzedni zdobywca ) + na stałe puchar pamiątkowy z szkła

Lotniki samczyki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

Lotniki samiczki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

Lotniki roczne

I – puchar
II- puchar
III-puchar

GOŁĘBIE MŁODE

Mistrzostwo tradycyjne
Mistrz           –  puchar z szkła
I-vice Mistrz  – puchar z szkła
II- vice Mistrz – puchar z szkła
Od miejsca 4 – 23 (przodownicy) – medale

Klasa ,,A”Młode
Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  – puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Pierwsze gołębie z lotu
1 miejsce (szpica)  – medal

Lotniki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

 

KOMUNIKAT 1/2014

W dniu 22 Lutego 2014 roku (sobota) o godz. 16.00 w DOMU HODOWCY w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze PZHGP Oddział 0122 Jastrzębie-Zdrój .
Omawiane będą sprawy sezonu lotowego gołębi starych i młodych w 2014r.

Obecność delegatów na zebraniu obowiązkowa.

                                                                                                         Zarząd