Regulamin Mistrzostw

REGULAMIN – ZASADY ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH MISTRZOSTW P.Z.H.G.P ODDZIAŁU 0122 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2014r.

Współzawodnictwo odbędzie się na bazie n/w regulaminu oddziałowego oraz z zachowaniem regulaminu lotowo-zegarowego  PZHGP.

 

I. W lotach gołębi starych i młodych uczestniczą wszyscy hodowcy PZHGP Oddziału 0122 Jastrzębie-Zdrój , którzy złożyli ostemplowany przez lekarza weterynarii spis gołębi potwierdzające szczepienie gołębi, uiścili wszelkie opłaty ciążące na hodowcy do dnia 04.05.2014r (dotyczy gołębi starych  ) oraz do dnia 17.08.2014r. (dotyczy gołębi młodych)

II. W mistrzostwie gołębi starych i młodych   rozgrywanym w 2014r. tj.  tradycyjnym oraz klasy A,B,C,D,M +mistrzostwo tzw. ,, pierwszych 7”   biorą  udział  gołębie zgłoszone przez hodowcę w ilości z całego gołębnika .

III. Dane  mistrzostwo wyliczane będzie z wszystkich  lotów zgłoszonych w planie lotów na dany rok w poszczególnej kategorii w przedziale od 101 do 1000 km. wg. obowiązujących dotychczas zasad.

IV.W  tradycyjnym mistrzostwie liczone są wszystkie punkty uzyskane przez typowane gołębie danego hodowcy, które uzyskały punkty z poszczególnych lotów .Punkty będą naliczane wg. metody ,,Bilinberga” .

W  mistrzostwie ,,7” punktuje pierwszych 7 gołębi danego hodowcy o mistrzostwie w pierwszej kolejności decydują  punkty uzyskane naliczone wg. metody ,,Bilinberga”  w przypadku równej ilości decyduje ilość zdobytych nagród.

V. Obowiązuje typowana seria

1.Mistrzostwo tradycyjne gołębi starych w sezonie 2014 r. będzie rozgrywane z następującej typowanej serii :

– 10/10 z wszystkich lotów

2.Mistrzostwo tradycyjne gołębi młodych  w sezonie 2014 r. będzie rozgrywane z serii 15/15

VI. Pozostałe mistrzostwa

a) utrzymać dotychczasowe dodatkowe mistrzostwa

b) puchar ,,J.Gacha” rozegrać na dotychczasowych zasadach

 Okres rozgrywania tego mistrzostwa  ustalono  na lata 2012- 2021r.

(10 Lat ).

VII. ZESTAWIENIE NAGRÓD W SEZONIE 2014r.

GOŁĘBIE STARE

Mistrzostwo tradycyjne

Mistrz           –  puchar z szkła
I-vice Mistrz  –  puchar z szkła
II- vice Mistrz – puchar z szkła
Od miejsca 4 – 23 (przodownicy) – medale

Mistrzostwo ,,7”całość

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Klasa ,,A”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,B”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  – puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,C”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Klasa ,,M”

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Mistrzostwo rocznych

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar

Mistrzostwo samic

Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  –  puchar
II- vice Mistrz – puchar


Pierwsze gołębie z danego lotu
1 miejsce (szpica) – medal

Puchar ,,Józef Gach ”

Puchar przechodni na 1 rok ( wręcza poprzedni zdobywca ) + na stałe puchar pamiątkowy z szkła

Lotniki samczyki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

Lotniki samiczki

I – puchar
II- puchar
III-puchar

Lotniki roczne

I – puchar
II- puchar
III-puchar

GOŁĘBIE MŁODE

Mistrzostwo tradycyjne
Mistrz           –  puchar z szkła
I-vice Mistrz  – puchar z szkła
II- vice Mistrz – puchar z szkła
Od miejsca 4 – 23 (przodownicy) – medale

Klasa ,,A”Młode
Mistrz           –  puchar
I-vice Mistrz  – puchar
II- vice Mistrz – puchar
Wynagradzany najlepszy gołąb – puchar

Pierwsze gołębie z lotu
1 miejsce (szpica)  – medal

Lotniki

I – puchar
II- puchar
III-puchar