KONTAKT

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział 0122 Jastrzębie-Zdrój
ul.Wyzwolenia 104a
adres kontaktowy :
44-336 Jastrzębie Zdrój ,
ul. Rolnicza 114
Konto : Bank Spółdzielczy
rach. nr 42 8470 0001 2001 0000 1687 0001
tel. 32 4702606
   

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000471488 NIP 633-20-61-590