Poświęcenie Sztandaru

Mimo trudnej i niepewnej sytuacji spowodowanej wirusem COVID-19 po wielu latach istnienia naszego związku udało się zorganizować doniosłą uroczystość, która na trwałe wpisze się w historię oddziału PZHGP Jastrzębie-Zdroj.  W sobotę 17 października 2020 r. o godz. 14:00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bziu Górnym odbył się ceremoniał poświęcenia naszego Sztandaru. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania idei wykonania Sztandaru oraz fundatorom składamy serdeczne podziękowania.