Sezon lotowy 2020

Nawiązując do uchwał nr 71 i 72 wydanych w dniu 06-05-2020 przez Zarząd Główny PZHGP w sprawie rozpoczęcia sezonu lotowego, informujemy iż lot nr 1 z miejscowości Kluczbork planowany jest na najbliższy weekend 09 lub 10-05-2020, dokładny termin zostanie podany 07-05-2020 do godz. 20:00 Gołębie należy wkładać zgodnie z reżimem sanitarnym zaakceptowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

O wszelkich zmianach dotyczących wkładania, odbioru zegarów itd. będziemy informować na bieżąco.

Uchwała nr 71 oraz nr 72 https://pzhgp.pl/2020/05/06/uchwaly-zarzadu-glownego-pzhgp-z-dnia-6-maja-2020-roku/