Terminy, opłaty

Składkę członkowską należy wpłacić do dnia 14-03-2020

Opłata lotowa gołębie stare               – 8 zł/szt. 

Opłata lotowa gołębie młode             – 4 zł/szt.

Opłata na mistrzostwo gołębi starych 30 zł, mistrzostwo gołębi młodych 20 zł

Drukowanie spisów i sprawdzanie kart odbędzie się w dniu 16-04-2020 (czwartek)

na punkcie wkładań Moszczenica     godz.18:00                                                    

na punkcie wkładań Bzie                  godz. 17:00                                                     

na punkcie wkładań Zbytków            godz. 16:00