Uwaga!! Zmiana terminu lotu

Wkładanie na lot nr 5 z miejscowości Pniewy w dniu 10-09-2021 (piątek); lot w sobotę.

Przyjazd kabiny godz 20:00. Dyżur przy załadunku kabiny mają kol. Bandura H, Siembor M, Gajda Z (sek. 4), Bochnak Cz